Czy szablony regulaminów dostępnych na segido.pl są bezpieczne?

Regulaminy, które tworzymy są bezpieczne i non stop monitorowane pod kątem zarówno zmian w przepisach prawa jak i obecności klauzul niedozwolonych. Szablony zostały stworzone w ten sposób, by zawierały naprawdę minimum treści wymaganej przez ustawy regulujące tematykę handlu w Internecie, w szczególności zaś:
  • ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  • ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  • ustawy ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Każdy szablon jest edytowalny, ale zaprojektowaliśmy to w ten sposób, że segido.pl będzie wyłapywać i informować Cię o tym, że wprowadzana przez Ciebie zmiana narusza przepis prawa. Przykładowo – jeśli będziesz chciał wstawić krótszy niż 10 dni termin na dokonanie zwrotu produktu bez podania przyczyny na krótszy, zostaniesz o tym poinformowany, wraz ze wskazaniem konsekwencji.

Dodatkowo praca na szablonach posiada jeszcze jedno udogodnienie (dostępne w Pakiecie 3) – jest uzupełnione o selektywny e-learning, który ma Ci pomóc zrozumieć dane zagadnienie i wytłumaczyć dlaczego musisz stosować taki a nie inny zapis.