Czy warto korzystać z monitoringu klauzul niedozwolonych?

Odpowiedź może być tylko jedna – warto! Im szybciej dowiesz się, że Twój regulamin może zawierać zapis uznany za klauzulę niedozwoloną, tym masz większe szanse uniknąć potencjalnych kłopotów, przede wszystkim finansowych, ponieważ przegrana procesu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów wiąże się z koniecznością zapłacenia kosztów związanych z zastępstwem procesowym strony powodowej.

Jak to działa w praktyce? Za każdym razem, gdy tylko pojawi się nowa klauzula niedozwolona, segido.pl wysyła do Ciebie e-maila z informacją o tym. Masz zatem czas, by dokonać stosownej korekty swojego regulaminu.