Jak działa funkcja Audyt ochrony danych osobowych?

Audyt dzieli się na kilka etapów. Każdy etap dotyczy nieco innej problematyki. Przykładowo etap 3 to zagadnienia związane z ustaleniem jakie zbiory danych posiadasz, a etap 5 to pytania dotyczące stosowanych przez Ciebie systemów informatycznych, w których przetwarzasz dane osobowe.

Wszystkie odpowiedzi są zapisywane, na bieżąco też otrzymujesz informacje o wymogach, które są niezbędnym minimum, by Twój sklep internetowy był zgody z ustawą o ochronie danych osobowych. Dodatkowo możesz korzystać z potrójnego systemu podpowiedzi:
  • opisy przygotowane przez doświadczonych konsultantów segido.pl
  • podpowiedzi od innych klientów naszego systemu (statystyki)
  • selektywne ćwiczenia e-learningowe pozwalające zrozumieć dane zagadnienie