Aktualności

Kara dla sklepu Morele.net

26 lutego 2013
Kara dla sklepu Morele.net
Postępowanie przeciwko spółce Morele.net (zajmującej się sprzedażą przez Internet m.in. sprzętu komputerowego i elektroniki) zostało wszczęte przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sierpniu 2012 r. po skardze konsumenta.

Wątpliwości UOKiK wzbudziły niektóre postanowienia dotyczące zwrotu zakupionego towaru. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka m.in. ograniczała prawo do zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym. Z przywileju mogli skorzystać jedynie konsumenci, którym zakupy dostarczył kurier lub poczta. Jednocześnie prawa takiego pozbawieni byli klienci, którzy wybrali odbiór osobisty w punkcie sprzedaży. Zdaniem UOKiK przedsiębiorca bezprawnie ograniczał prawa konsumentów i wprowadzał ich w błąd.

W innym zakwestionowanym przez UOKiK postanowieniu Morele.net zastrzegały, że zwracany towar musi mieć oryginalne opakowanie w idealnym stanie. Takie zastrzeżenie zdaniem Prezesa UOKiK, może uniemożliwiać odstąpienie od umowy np. w przypadku uszkodzenia opakowania podczas transportu lub przy jego otwieraniu. W przekonaniu UOKiK taka klauzula jest nieuczciwą praktyką rynkową i jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Przedsiębiorca nakładając na konsumentów nadmiernie uciążliwe obowiązki próbował utrudnić lub uniemożliwić skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet.

Prezes UOKiK uznała, że spółka Morele.net naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na przedsiębiorcę karę 121 852 zł. Przedsiębiorca podczas prowadzonego postępowania zmienił zakwestionowane postanowienia i zaprzestał stosowania niezgodnej z prawem praktyki. Decyzja nie jest ostateczna - spółka odwołała się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: UOKiK