Kontakt

Segido

TechSecure Sp. z o.o.

ul. Żurawia 43 lok. 202
00-680 Warszawa
biuro@segido.pl
Tel. +48 22 379 63 95


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000401969,
NIP 5252521882, REGON 145883330, kapitał zakładowy wynoszący 5.000 zł opłacony w całości.
*
*
*
*
*