Ochrona danych osobowych - Korzyści

Bezpieczeństwo informacji, w tym ochrona danych osobowych to w dzisiejszych czasach nie tylko obowiązek, ale wręcz konieczność.
 
Oczywiście na pytanie dlaczego muszę chronić dane osobowe najłatwiej jest odpowiedzieć w ten sposób, że mamy ustawę o ochronie danych osobowych, że jest GIODO, etc. To oczywiście prawda, ale musimy pamiętać, że żyjemy w XXI wieku, gdzie informacja stała się niemal tak samo ważna jak pieniądze.

W tym miejscu chcielibyśmy jednak skoncentrować się na odpowiedzi na inne pytanie, a mianowicie:

Jakie odniosę korzyści dzięki wykupieniu abonamentu w segido.pl?

Najprościej odpowiedzieć w ten sposób – dzięki naszemu systemowi spełnisz wymogi:
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Dzięki segido.pl stworzysz komplet dokumentów wymaganych przez ww. przepisy oraz podczas kontroli GIODO. Otrzymasz zatem:
 • politykę bezpieczeństwa danych osobowych
 • instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
 • upoważnienia dla Twoich pracowników i współpracowników
 • ewidencję osób, które upoważniłeś
 • oświadczenia gotowe do podpisania przez pracowników i współpracowników
 • gotowe do podpisu umowy powierzenia przetwarzania danych z firmami, z którymi współpracujesz
 • wnioski do GIODO – w wersji do druku i do zaciągnięcia w ramach platformy e-giodo

Ponadto, jeśli wykupiłeś pakiet z abonamentem rocznym, możesz również zarządzać na bieżąco wszystkimi dokumentami, o których mowa wyżej, a system segido.pl będzie przypominał Ci o różnych ważnych terminach z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych, w tym o konieczności:
 • dokonania aktualizacji któregoś z wniosków do GIODO
 • aneksowania/podpisania nowej umowy powierzenia przetwarzania danych
 • nadania/cofnięcia upoważnienia do przetwarzania danych i dokonania aktualizacji ewidencji osób upoważnionych

Oprócz tego, co napisaliśmy powyżej, warto wiedzieć, że system segido.pl to także:
 • redukcja kosztów związanych z obsługą Twojego sklepu przez kancelarię prawną albo wyspecjalizowaną firmę doradczą zajmującą się ochroną danych osobowych
 • gotowość na kontrolę ze strony GIODO
 • zdalny dostęp do systemu, bez względu gdzie jesteś: w domu, w firmie, czy w podróży
 • łatwość obsługi zapewniana przez przejrzysty interfejs i zoptymalizowany układ stron
 • prostota i wygoda pracy, którą zapewniamy dzięki gotowym szablonom i zautomatyzowanym procesom,
 • bezpieczeństwo danych i informacji, które wprowadzisz do segido.pl
Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu
(22) 379 63 95
biuro@segido.pl