Na czym polega usługa Moduł ABI?

Ochrona danych osobowych to proces ciągły, stały. Dane są przetwarzane niemal cały czas, pojawiają się nowe zbiory danych, nawiązujemy współpracę z kolejnymi wykonawcami albo zastępujemy starym innymi firmami. Wszystko to ma przełożenie na system ochrony danych osobowych na który składają się takie dokumenty jak:
  • polityka bezpieczeństwa danych osobowych
  • instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
  • upoważnienia do przetwarzania danych
  • ewidencja osób upoważnionych
  • oświadczenia o zachowaniu danych osobowych i informacji o ich zabezpieczeniach w tajemnicy
  • umowy powierzenia przetwarzania danych
  • wnioski do GIODO
Moduł ABI pozwala zarządzać tymi dokumentami w sposób ciągły. Na bieżąco możesz odnotowywać nowe zdarzenia zachodzące w Twojej firmie np. konieczność wystawienia nowego upoważnienia do przetwarzania danych albo dokonanie jego aktualizacji. O wszystkich ważnych terminach będziesz na bieżąco informowany. Dzięki temu nie przegapisz niczego co ważne z punktu widzenia przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.