O nas

Od lat pomagamy przedsiębiorcom w zakresie ochrony danych osobowych (audyty, opracowywanie polityki bezpieczeństwa, zgłaszanie wniosków do GIODO) i prawnych aspektach związanych z handlem w Internecie (regulaminy dla sklepów internetowych, monitorowanie klauzul niedozwolonych). Do tej pory świadczyliśmy te usługi wyłącznie w formie standardowego konsultingu (jako iSecure). W 2012 r. stworzyliśmy system dla sklepów internetowych segido.pl, który funkcjonuje w dwóch modułach:

Ochrona danych osobowych – aplikacja on-line służąca do spełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności do:
  • samodzielnego przeprowadzania audytu przetwarzanych przez sklep internetowy danych osobowych
  • tworzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych
  • tworzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
  • wypełniania upoważnień i ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
  • generowania wniosków rejestracyjnych do GIODO
  • zarządzania dokumentacją ochrony danych
  • objaśniania trudnych zagadnień wynikających ze stosowania przepisów ustawy o ochronie danych poprzez selektywne ćwiczenia e-learningowe
Sprawdź szczegóły

Klauzule niedozwolone – aplikacja on-line mająca na celu pomaganie przedsiębiorcom prowadzącym sklep internetowy w byciu zgodnym z przepisami regulującymi e-handel, a w szczególności poprzez:
  • tworzenie zgodnych z prawem i wolnych od klauzul niedozwolonych (abuzywnych) regulaminów
  • sprawdzanie istniejących regulaminów pod kątem występowania klauzul niedozwolonych oraz takich, które specjaliści segido.pl uznali za potencjalnie niebezpieczne
  • edukację mającą na celu wyjaśnienie właścicielom sklepów co w praktyce oznaczają dla nich zobowiązania wynikające z przepisów prawa (e-learning)

Projekt segido.pl został stworzony przez Techsecure Sp. z o.o. (spółka córka iSecure Sp. z o.o.) w oparciu o dofinansowanie w ramach działania PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej pt. „Stworzenie oraz wypromowanie serwisu zawierającego e-usługi z zakresu ochrony danych osobowych i klauzul niedozwolonych”.