Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym

”Ochrona danych osobowych Segido.pl

Dlaczego tak ważna jest ochrona danych osobowych w sklepie internetowym


Sklep internetowy nie może funkcjonować bez przetwarzania danych osobowych, a więc informacji, które pośrednio lub bezpośrednio identyfikują osobę fizyczną (klienta sklepu) np. poprzez imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe. Oznacza to, że firma działająca w sektorze eCommerce musi spełnić szereg wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz zaleceń GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Moduł Ochrona danych osobowych ma na celu pomaganie przedsiębiorcom prowadzącym sklep internetowy w byciu zgodnym z przepisami ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez możliwość:
  • samodzielnego przeprowadzania audytu ochrony danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym
  • tworzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych
  • tworzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
  • wypełniania upoważnień i ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
  • generowania wniosków rejestracyjnych do GIODO
  • zarządzania dokumentacją ochrony danych osobowych
  • objaśniania trudnych zagadnień wynikających ze stosowania przepisów ustawy o ochronie danych poprzez selektywne ćwiczenia e-learningowe

Sprawdź za darmo czy ochrona danych osobowych w Twoim sklepie internetowym jest wystarczająca

Oferujemy Ci również bezpłatny audyt ochrony danych osobowych, który pokaże w jakim stopniu już teraz spełniasz wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, jej aktów wykonawczych oraz zaleceń GIODO, a co powinieneś jeszcze zrobić by być w pełni zgodnym z tymi przepisami.