Oświadczenia dla pracowników i współpracowników

Od zawsze to człowiek uznawany był za najsłabsze ogniwo jeśli chodzi o chronienie informacji uznawanych za poufne, a za takie można uznać dane osobowe. Dlatego też administrator danych musi podjąć wszelkie niezbędne i adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia, w tym takie, które będą regulowały sposób postępowania z danymi przez jego pracowników i współpracowników. Punktem wyjścia może być oświadczenie takiej osoby o zachowaniu danych osobowych i sposobach ich zabezpieczeń w tajemnicy. Wymaga tego zresztą ustawa o ochronie danych osobowych.

Wygenerowanie tych dokumentów nastąpi po wygenerowaniu upoważnień do przetwarzania danych. Pozostaje je tylko wydrukować i dać do podpisu Twoim pracownikom i współpracownikom.