Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych to jeden z dokumentów wymaganych przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (§ 4).

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych opisuje jakie dane przetwarzasz w ramach prowadzonego przez siebie sklepu internetowego, w jakich systemach się one znajdują, gdzie dokładnie są zlokalizowane, a także jak są zabezpieczone.

Wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych jest niezbędne, by można było zgłosić wniosek do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, gdyby kiedykolwiek zdarzyła Ci się kontrola GIODO, wówczas na pewno dokument ten będzie szczegółowo analizowany przez inspektorów.