Ochrona danych osobowych - Porównaj pakiety

  Pakiet darmowy
0 zł
Pakiet Basic
199 zł netto / dostęp przez 1 miesiąc
Pakiet Max
399 zł netto / rok
Audyt ochrony danych osobowych
Raport z audytu
Polityka bezpieczeństwa (danych osobowych)
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności
Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Wnioski rejestracyjne do GIODO
Selektywny e-learning
Moduł ABI* (m.in. przypomnienia o konieczności dokonania aktualizacji wniosku w GIODO, zawarcia nowej umowy powierzenia przetwarzania danych, etc.)

*Moduł ABI daje możliwość zarządzania stworzonymi dokumentami, ich bieżące aktualizowanie, uzupełnianie, etc. Dodatkowo zawiera w sobie kalendarz ABI, czyli proste i skuteczne narzędzie przypominające np. o konieczności podpisania nowej umowy powierzenia, dokonania aktualizacji wniosku w GIODO, wydaniu nowego upoważnienia, etc.