Z kim muszę podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych?

W trakcie audytu będziesz pytany o firmy, z którymi współpracujesz, a w kolejnym kroku, jak już zostaną określone zbiory danych osobowych, które administrujesz, będzie trzeba te firmy przyporządkować do tych zbiorów. Z każdą z tych firm będziesz musiał następnie podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, co oczywiście umożliwi Ci nasz system.

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych są zawsze badane podczas kontroli GIODO. Także we wniosku rejestracyjnym musisz zawsze wskazać podmioty, którym powierzasz przetwarzanie swoich danych osobowych.