GIODO - rejestracja wniosków

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych każdy administrator danych jest zobowiązany dokonać rejestracji przetwarzanych przez siebie zbiorów danych osobowych, chyba że zachodzi któryś z wyjątków określonych w art. 43 ust. 1 tej ustawy. Rejestracja wniosków w GIODO to czynność, którą zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każdy administrator danych jest zobowiązany wykonać, zgłaszając przetwarzane przez siebie zbiory danych osobowych. chyba że zachodzi któryś z wyjątków określonych w art. 43 ust. 1 tej ustawy. W segido.pl od razu będziesz wiedział, które zbiory wymagają zgłoszenia wniosku rejestracyjnego do GIODO, a które nie. Te, które należy zarejestrować, można w bardzo prosty sposób wygenerować, przy czym warunkiem, by to uczynić jest ukończenie audytu, gdzie będziesz w bardzo przystępnej formie pytany o różne zagadnienia, które później zostaną zaciągnięte m.in. do wniosku do GIODO.

Zrób audyt i zarejestruj wniosek w GIODO

Z Segido.pl rejestracja wniosków GIODO jest znacznie szybsza i prostsza niż samodzielnie wykonana. Przeprowadź już dziś nasz darmowy audyt aby dowiedzieć się jakie kolejne kroki należy podjąć.